Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Privatlivspolitik

Frivilligcenter Middelfarts behandling af personoplysninger

Persondataforordningens vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og det er vigtigt for Frivilligcenter Middelfart, at vore medlemmer, brugere, frivillige og ansatte ved, at vi naturligvis passer godt på de persondata vi indsamler, modtager og opbevarer som forening.

Dataansvarlig
De dataansvarlige sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. I Frivilligcenter Middelfart er det frivilligcentrets bestyrelse som ved spørgsmål eller henvendelser repræsenteres af formand Hans-Jørgen Tarup Nielsen og næstformand Allan Bentzen samt daglig leder af Frivilligcenter Middelfart Tanja Wraae.

Databehandler
Databehandlerne i Frivilligcenter Middelfart er daglige leder Tanja Wraae samt Frivilligcentrets regnskabsansvarlige Jonna Hansen Madsen.

Telefonnumre og e-mailadresser på både dataansvarlige og databehandlere findes på Frivilligcenter Middelfarts hjemmeside: www.frivilligcentermiddelfart.dk/om os

Videregivelse af oplysninger
Frivilligcenter Middelfart videregiver ikke oplysninger til eksterne parter.
Ansatte og frivillige har tavshedspligt og har underskrevet et tavshedsløfte.

Sådan behandler vi dine personoplysninger
Frivilligcenter Middelfart indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra frivilligcentrets legitime interesser dvs. når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemskab eller samarbejde, som du som frivillig, din forening, gruppe eller organisation har indgået med Frivilligcenter Middelfart.

Medlemsoplysninger
Vore medlemmer er foreninger, grupper og organisationer, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af Frivilligcenter Middelfart. Vi registrerer følgende oplysninger på vore medlemsforeninger:

 • Organisationens navn, telefonnummer, e-mailadresse og evt. hjemmeside.
 • Navn på formand eller kontaktperson samt telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger offentliggøres på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk under ”Medlemsoversigt” samt ”Social Vejviser – guide til foreningerne”.

Formålet hermed er, at give et overblik over Frivilligcenter Middelfarts medlemsforeninger for borgere, der ønsker at komme i kontakt med en lokal forening, gruppe eller organisation. Af samme årsag videregives medlemsoplysningerne ved personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelser.

I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at kunne levere ydelser og services i form af f.eks. nyhedsbreve og kurser. Det er frivilligt, om du ønsker at afgive dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Deltageroplysninger
Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Frivilligcenter Middelfart eller én af vores medlemsforeninger, hvor vi yder administrativ hjælp, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Deltagernavn
 • Hvilken forening deltageren repræsenterer
 • Telefonnummer på deltager
 • E-mailadresse på deltager

Oplysningerne bruges til at administrere arrangementet samt til efterfølgende statistisk brug.

Borgerhenvendelser
Ved henvendelse fra borgere registrerer vi navn, telefonnummer og e-mailadresse (almindelige personoplysninger), som er nødvendige for at vi kan udføre vore opgaver.

Er der borgere, der kontakter Frivilligcenter Middelfart med forskellige udfordringer, kan der være tale om følsomme personoplysninger. Disse behandles udelukkende af relevante personer i Frivilligcentret og kun hvis det er muligt at hjælpe borgeren videre til et frivilligt tilbud. Frivilligcenter Middelfart spørger aldrig efter og registrerer ikke cpr.numre.

Frivillig i Frivilligcenter Middelfart
Vore frivillige ildsjæle i Frivilligcenter Middelfart er registreret med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

De frivilliges oplysninger offentliggøres på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk under ”Om os”.

Formålet hermed er, at give et overblik over Frivilligcenter Middelfart tilbud for borgere og medlemsforeninger, der ønsker at få hjælp til f.eks. fundraising, økonomi, IT mm. Af samme årsag videregives kontaktoplysningerne ved personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelser i Frivilligcentret.

Ansat i Frivilligcenter Middelfart
Ansatte i Frivilligcenter Middelfart registreres med følgende personoplysninger i ansættelseskontrakten:

 • Navn, adresse, postnummer og by
 • CPR-nummer
 • Telefon og e-mailadresse
 • Kontooplysninger

Ansættelseskontrakter og lønsedler opbevares aflåst og forsvarligt.

Nyhedsbreve og mailudsendelser
Alle medlemsforeninger modtager pr. mail nyhedsbreve og øvrige informationer om f.eks. arrangementer, fonde, referater mm.

Alt som sendes ud via mail sendes som masseforsendelse via bcc, så øvrige mailadresser ikke er synlige.

Brugen af billeder på hjemmeside og sociale medier
Frivilligcenter Middelfart er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier. Vi vil sikre, at vi i videst muligt omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder. F.eks. ved profileringen af månedens forening, markedsføring af events og arrangementer mm.

Tages der billeder under et kursus, events eller arrangementer indledes altid med at gøre opmærksom på, at der under forløbet vil blive taget billeder til brug på hjemmesiden, sociale medier, opslagstavler og internettet.

Deltagere kan til hver en tid meddele, at de ikke ønsker at figurerer på billederne. Deltagere kan endvidere henvende sig til fotografen under og efter arrangementet og bede om, at se de billede man selv er med på. Billeder som deltageren ikke ønsker offentliggjort slettes med det samme.

Slettepolitik
Ved udmeldelse fra Frivilligcenter Middelfart sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende organisation. Hvis du som ansat eller bestyrelsesmedlem forlader medlemsorganisationen, sletter vi dine persondata, så snart vi gøres opmærksom herpå.


Deltageroplysninger ved kurser, events og arrangementer slettes hurtigst muligt og senest 1 år efter.

Ved borgerhenvendelser slettes personfølsomme oplysninger umiddelbart efter behandlingen. Øvrige henvendelser (med almindelige personoplysninger) slettes senest efter 1 år og bruges kun i form af baggrund for statistik, hvor der ikke kan udledes forhold om enkeltpersoner.

Personoplysninger om frivillige ildsjæle i Frivilligcenter Middelfart slettes på hjemmesiden, så snart samarbejdet ophører.

Når et ansættelsesforhold slutter i Frivilligcenter Middelfart gemmes ansættelseskontrakt og lønsedler i 5 år jf. regnskabsloven. Herefter makuleres og slettes kontrakt og lønsedler.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

 • Ret til indsigt:
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til rettelse:
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning:
  Du har ret til at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til indsigelse:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har et til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet:
  Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelig anvendt format.
 • Ret til tilbagetrækning af samtykke:
  Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.
 • Ret til at klage til Datatilsynet:
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Revision af privatlivspolitikken
Frivilligcenter Middelfart forbeholder sig ret til at ændre den udarbejdede privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi udsende oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.


Du kan altid kontakte os på info@frivilligcentermiddelfart.dk, hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig eller ønsker berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.


Opdateret af TW/ 08.08.19

Nyheder

 • Ladies Night 2019 +

  Ladies Night 2019 Kræftens Bekæmpelse i Middelfart inviterer til Ladies Night tirsdag den 24. september 2019. Tjek invitationen og programmet HER. Læs mere
 • Nyt efterårsprogram fra Tirsdagsklubben +

  Nyt efterårsprogram fra Tirsdagsklubben & Middelfart Handicap Boccia Klub Kig forbi Frivilligcentret og få det nye efterårsprogram fra henholdsvis Tirsdagsklubben Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 29.08.19 +

  Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret - 29.08.19 Så har der været afholdt bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Middelfart. Referatet inkl. bilag finder du Læs mere
 • Månedens forening - September 2019 - Nyheder +

  Månedens forening i September 2019 Frivilligcenter Middelfart udpeger for 36. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Læs mere
 • Invitation til Frivillig Fredag 2019 +

  Invitation til FRIVILLIG FREDAG Du inviteres hermed til Frivillig Fredag den 27. september 2019 kl. 16.00 - 19.30 i Lillebæltshallerne på Læs mere
 • Fødselsdagsfest hos Torsdagscafeen +

  Invitation til 10 års fødselsdag i Torsdagscaféen Torsdagscaféen - en del af Alzheimerforeningen inviterer til 10 års fødselsdags jubilæum torsdag den Læs mere
 • Tid til §18 midler - 2. runde 2019 +

  Tid til §18 midler - "Støtte til frivilligt socialt arbejde" Det er blevet tid til uddeling af midler til frivilligt socialt Læs mere
 • Nye efterårsprogrammer fra Brenderup Seniorer og Middelfart Efterløns- og Pensionistklub +

  Nye efterårsprogrammer fra Brederup Seniorer og Middelfart Efterløns- og Pensionisklub Ny spændende programmer fra henholdsvis Brenderup Senioer og Middelfart Efterløns- Læs mere
 • Medlem nr. 65 +

  Velkommen til medlem nr. 65 Frivilligcenter Middelfart byder Bloddonorerne på Nordvestfyn hjertelig velkommen som nyt medlem. Læs mere om foreningen Læs mere
 • Frivillig Fredag 2019 - appetitvækker +

  Festlig- og frivillighed på Frivillig Fredag HUSK! at sætte X i kalenderen fredag den 27. september 2019 kl. 16.00 - 20.00, Læs mere
 • NYT medlem +

  NYT medlem i FrivilligcentretHjertelig velkommen til medlem nr. 64 - Hyggepetanqueklubben som er klubben for dig, der er 50 år eller Læs mere
 • Månedens forening i marts 2019 +

  Månedens forening i marts 2019 Frivilligcenter Middelfart udpeger for 35. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 23.05.19 +

  Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret - 23.05.19 Frivilligcenter Middeldfarts bestyrelse har afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 23. maj 2019. Referatet inkl. bilag Læs mere
 • Åbent Hus hos Værestedet Broen til Livet - 01.06.19 +

  Værestedet Broen til Livet inviterer til Åbent hus Værestedet Broen til Livet inviterer til Åbenthus lørdagen før folketingsvalget - den 1. Læs mere
 • Foredrag m Khaterah Parwani - Mentorforeningen +

  Foredrag med Khaterah Parwani- Dobbeltidentitet og dannelse, med fokus på teenagere Østergades forsamlingshus i MiddelfartFredag d 24. maj 2019 Kl Læs mere
 • Søg Friplads til Ferielejr - 2019 +

  ❤ SØG FRIPLADS TIL FERIELEJR❤ Så har Pindstrup Centret helt ekstraordinært åbnet en pulje på 1/2 mio. kr. til fripladser på Læs mere
 • Loppemarked og Åbent Hus på Brenderup Dagcenter +

  Loppemarked og Åbent Hus på Brenderup Dagcenter Aktivitetsrådet og personalet på Brenderup Dagcenter inviterer til loppemarked og åbent hus tirsdag Læs mere
 • Nyhedsbrev - april 2019 +

  Nyhedsbrev - april 2019 Nyhedsbrevet for april 2019 fra Frivilligcenter Middelfart er nu on-line. Du kan læse nyhedsbrevet HER. Læs mere
 • Åbningstider i og omkring påsken 2019 +

  Åbningstider i og omkring påsken 2019 Se Frivilligcenter Middelfarts åbningstider i og omkring påsken 2019 HER Læs mere
 • Årsbooking af mødelokaler for skoleåret 2019/2020 +

  Årsbooking af mødelokaler for skoleåret 2019/2020 Middelfart Kommune har åbnet kalenderen til årsbookingen af kommunale mødelokaler for skoleåret 2019/2020.Send jeres Læs mere
 • 1