Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MedlemmerOm foreningerne i Frivilligcentret

Bliv medlem

Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd, der arbejder i Middelfart Kommune. 

Et medlemsskab af Frivilligcenter Middelfart er gratis, og som medlem får I bl.a. adgang til en række serviceydelser og stemmeret på Frivilligcentrets generalforsamling i marts måned. 


Krav og forventninger til medlemmerne

Frivilligcenter Middelfart har enkelte krav og forventninger til sine medlemmer:
- Alle medlemmer afleverer og opdaterer foreningens kontaktoplysninger. 
- Alle medlemmer afleverer og opdaterer en beskrivelse af deres forening til Frivilligcentrets sociale vejviser.
  Frivilligcentret udleverer en skabelon til beskrivelsen. 
- Alle medlemmer afleverer de oplysninger om foreningen, som Frivilligcentret skal benytte for bl.a. at kunne
  søge offentlige tilskud.  

Frivilligcentret forventer, at medlemmerne sammen med Centret markedsfører frivilligheden i Middelfart Kommune. Dette kan bl.a. gøres ved,
- at medlemmerne benytter Frivilligcentrets fællesramme i den lokale ugeavis til deres annonceringer og
- at medlemmerne 
indlægger deres større arrangementer i aktivitetskalenderen på
  www.frivilligcentermiddelfart.dk, det kunne eksempelvis være §18-aktiviteter. 


Medlemsskab er nævnt i vedtægternes § 3. Her står:
Som medlemmer af Frivilligcentret kan optages frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd, der er hjemmehørende eller har lokalafdeling i Middelfart Kommune eller som dækker lokalområdet, og som er berettiget til at søge tilskud efter § 18 i lov om social service. Sammen med anmodning om medlemskab fremsender ansøgeren sine vedtægter eller sit formål. 

Frivilligcentret har ingen kompetence i relation til det enkelte medlem, som er berettiget til tilskud efter ovennævnte lov.'

 
Kontakt os, hvis I ønsker et medlemskab.