Medlemsoversigt

68 foreninger er tilknyttet Frivilligcenter Middelfart, og vi byder løbende nye velkommen.

Her kan du finde vores medlemsforeninger

  • I medlemsoversigten nedenfor
  • I 'Vejviseren' - guide til foreninger
  • Ved henvendelse til Frivilligcenter Middelfart

En nærmere beskrivelse af foreningerne finder du i den sociale vejviser. Her har du mulighed for at indkredse den sociale forening, der passer til dine ønsker og behov, hvad enten du ønsker at bidrage til det frivillige arbejde eller vil gøre brug af foreningernes tilbud.

Du er også velkommen til at kontakte os i Frivilligcentret. Vi formidler gerne kontakten til og mellem vores medlemsforeninger.

Under menuen find et frivilligjob får du flere forslag til at finde stillingsopslag.

Alfabetisk oversigt over foreninger, der udfører frivilligt arbejde og som er medlem af Frivilligcentret:

3f Seniorklubben Ejby

Faste aktiviteter, udflugter og socialt samvær for efterlønsmodtagere/pensionister og andre, som har lyst til at deltage i arrangementerne

AA i Middelfart

- et fællesskab af mænd og kvinder

Aktivitetsrådet for Brenderup Dagcenter

Aktivitetsrådet for Brenderup Dagcenter laver aktiviteter og arrangementer for alle +60´ere i Brenderup og omegn.

Aktivitetsrådet for Fænøsund og Fænøsundvænget

Foreningen arrangerer aktiviteter for beboerne på Fænøsund plejehjem og Fænøsundvænget og søger for hygge og samvær.

Aktivitetsrådet i Skovgade

Foreningen arrangerer aktiviteter for beboerne på Ældrecentret og søger for hygge og samvær.

Aktivitetsrådet Kongshøj Plejehjem

Foreningen laver aktiviteter for borgere der er fyldt 60 år eller er pensionist.

Aktivitetsrådet på Egebo

Aktivitetsrådet på plejehjemmet Egebo i Ejby giver de ældre gode oplevelser og en meningsfyldt hverdag.

Aktivitetsrådet på Gelsted Plejehjem

Aktiviteter for beboere på Gelsted Plejecenter, deres pårørende samt personer over 60 år i Gelsted lokalområde

Bedre Psykiatri landsforeningen for pårørende, Lokalafdeling Middelfart

Bedre Pyskiatri er det naturlige mødested for pårørende.

Beredskabsforbundet, Region Syddanmark

Kendskab til selvhjælp og frivillig hjælp ved forebyggelse af ulykker

Bevar Strib Bibliotek

Oplysende kulturel og social virksomhed med fokus på alle aldersgrupper i nærmiljøet i Strib.

Bhutanesisk samfund i Middelfart

Bhutanesisk samfund i Middelfart arbejder bl.a. for at hjælpe bhutanesiske flygtninge med at blive integreret i det danske samfund.

Bloddonorerne på Nordvestfyn

Fællesskab for bloddonorer på Nordvestfyn

Brenderup Seniorer

Brenderup Seniorer samler seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart

Kerneydelsen er at etablerer venskaber mellem børn med spinkelt voksennetværk og frivillige voksne, som vil forpligtige sig til et venskab med et barn og prioritere tiden 2-4 gange om måneden.

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart

 

Tilbud til at fremme flygtninge og indvanderes integration i lokalsamfundet og til at skabe dialog, forståelse og tolerance

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp hjælper lokalt med økonomisk rådgivning for udsatte borgere som mangler overblik, rådgivning, sparring og hjælp til økonomiske udfordringer. 
Derudover holder Dansk Folkehjælp løbende kurser i førstehjælp.

Dansk Handicap Forbund Lillebælt

... for børn og voksne med fysisk handicap og pårørende dertil.

Danske Seniorer Gelsted

Danske Seniorer Gelsted samler seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Diabetesforeningen - Middelfart Lokalforening

Diabetesforeningens lokalforening i Middelfart arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

DOF Middelfart Musikaftenskole

DOF Middelfart Musikaftenskole er en forening med tilbud om musikundervisning til voksne samt formidling af oplysning om og kendskab til musik. Herunder indgår debatskabende sociale arrangementer.

FamilieNet

Tilbud rettet mod børn, unge og familier med et barn med handicap og ferielejre for børn og unge med og uden handicap

FUT (KOL- og Lungegruppe)

FUT er en gruppe af KOL- og lungepatienter som mødes 2 gange ugentlig for hygge og socialt samvær i Middelfart Motionscenter.

Gigtforeningen - Middelfart Lokalgigtgruppe

Tilbud 40+ årige, der er gigtramte samt deres pårørende m.h. på at få en bedre hverdag og mere livs kvalitet.

Hele Danmarks Familieklub

I familieklubben mødes familier, der ønsker sig mere overskud og familier, der har overskud at dele ud af.

Hjernesagen for Middelfart og Assens

Støtte, rådgivning og aktiviteter for mennesker ramt af en blodprop, blødning i hjernen m.v. samt for deres pårørende

Hjerneskadecaféen Middelfart - CAFÉEN

CAFÉEN er en forening for senhjerneskadede i Middelfart Kommune, hvis formål er at fremme senhjerneskadedes vilkår og sociale trivsel.

Caféen holder åbent hver tirsdag kl. 10.00 til kl. 12.00 i Østergades forsamlingshus samt på Tvillingegården i sommerhalvåret. 

Hjerteforeningen, Lokalkomiteen Middelfart

Støtte og rådgivning til hjertekar-patienter og deres pårørende

Hyggepetanqueklubben

Klubben ønsker at fremme interessen for og kendskab til Petanque, ved at dyrke Petanquespillet på en social og IKKE - konkurrencepræget måde.

Kræftens Bekæmpelse Middelfart Lokalforening

Støtte, rådgivning og aktiviteter for kræftpatienter og deres pårørende

Kurdisk - Dansk Forening Middelfart

Kurdisk - Dansk Forening Middelfart forbinder, udvikler kontakter, skaber gensidig hjælp og forståelse mellem kurdere og danskere.

Lillebæltværftets Venneforening

Lillebæltvæftets Venneforening laver oplevelser for alle aldersgrupper.

Middelfart Efterløns- og pensionistklub

Aktiviteter af oplysende, kulturel og social art

Middelfart Handicap Boccia Klub

Holdsport, kulturelle aktiviteter m.v.

Middelfart Mentorforening

Mentorordning - unge jobsøgende og flygtninge

Middelfart og Oplands Lokalhistorieske Forening (MOLF)

Lokalhistorisk forening for Middelfart og opland. Foreningen afholder løbende foredrag og arrangementer om kendskabet til Middelfart og oplands historie.

Middelfart Pensionistforening

Middelfart Pensionistforening henvender sig til pensionister og efterlønsmodtagere og holder til i Østergades Forsamlingshus i Middelfart.

Middelfart Skateboard Forening

Middelfart Skateboard Forening skaber gode rammer for børn og unge i alderen 10-80 år i skateboard hallen og har et sideløbende projekt "Ung i Middelfart", der danner ramme for ensomme børn og unge i Middelfart og omegn. Der er plads til både nybegyndere såvel som for erfarne skatere.

Mother Teresa Strikkeklub

Strikkeklub primært for kvinder

MOTION i dagtimerne

Fleksibelt trænings- og motionstilbud til alle aldersgrupper, der har fri i dagtimerne.

Motionsvenner i Middelfart Kommune

Motionstilbud til ældre, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud

Mødrehjælpen - Middelfart Lokalforening

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier. Se nærmere om "MØDREHJÆLPEN - VÆRDIER, VISON OG FORMÅL" på https://moedrehjaelpen.dk/forside/om-moedrehjaelpen/vaerdier-vision-formaal/

 

Natteravnene Middelfart

Medvirker bl.a. til at skabe større tryghed og hjælper især børn og unge til øget livsglæde og integration.

Onsdagsklubben Føns Præstegård

Foreningen arrangerer foredrag for beboerne i Føns og nabosamfundene under sociale former, så man på den måde kan lære hinanden at kende.

Parkinsonklubben Middelfart

Støtte, vejledning og arrangementer for parkinsonpatienter og deres pårørende

Patchwork Klubben

Patchwork Klubben er en interessegruppe, der primært syr patchwork, men det er bestemt også tilladt at tage strikketøj, hækletøj, knipletøj og frem for alt snakketøjet med.

Polioforeningen

Borgere der er ramt af Polio - også kendt som børnelammelse.

Red Barnet - Middelfart Lokalforening

Familieoplevelsesklub for socialt udsatte børn (5 – 12 år) og deres familie i Middelfart Kommune

Røde Kors Ejby

Tilbud til svage og udsatte borgere

Røde Kors Middelfart Afdeling

Til rådighed for de sårbare, så hjælpen er tilgængelig og ubesværet for de personer, vi hjælper.

Røde Kors Nørre Aaby Afdeling

Tilbyder besøgstjeneste, genbrugsbutik, mandagsmøde, søndagsmatiné m.v.

Scleroseforeningen - Lokalforening Vestfyn

Scleroseforeningen har mennesket i centrum, uanset om der er tale om den scleroseramte, dennes pårørende, frivillige eller ansatte.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Tilbud til borgere og pårørende i en svær livssituation, vågehjælp, følgesvende m.v.

Sind Ungdom Middelfart

Sind Ungdom bryder tabu og tavshed om psykisk sygdom og skaber rummelige fællesskaber for alle unge mellem 16 - 35 år, fordi ingen skal stå alene med psykisk sårbarhed.

Strib Røjle Pensionistforening

Arrangementer for pensionister

Støtteforeningen Rudbækshøjs Venner

Rudbækshøjs Venner laver arrangemeter for beboerne på Rudbækshøj Plejehjem.

Syrisk Dansk Venskabsforening

Syrisk Dansk Venskabsforening med fokus på integration, kulturel udveksling mellem syriske og danske aktiviteter.

Talentspejderne

Et korps af dedikerede talentspejdere (mentorer) hjælper sårbare og skoletrætte unge i lokalområdet videre i livet. Til styrket selvtillid og selvværd, troen på egne evner og mod på uddannelse og job.

Teglgårdskirken, Middelfart

En række sociale tiltag udover kirkelige aktiviteter

Tirsdagsklubben

Kulturelle indslag, film, revyer, sang, musik og en dags ture.

Tvillingegården

Et fristed for ældre - såvel socialt som aktivt

UFL-Lillebælt - Unge for ligeværd

UFL er en selvstændig ungdomsforening, der arbejder for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

Ulykkespatientforeningen

Ulykkespatientforeningen tilbyder forskellige former for støtte efter en ulykke - så som vejledning, psykologisk rådgivning, bisidder, netværksgrupper, mentor og medlemstelefon.

Ældre Sagen Middelfart

Med frivilliges indsats bl.a. at yde støtte og nærvær til de ældre

Frivilligcenter Middelfart  Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart
Tlf. +45 24 47 30 84 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. • CVR 34 76 00 55