Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Røde Kors

"Stærkt lokalt sammenhold"


Officielt hedder foreningen Røde Kors, Nørre Aaby lokalafdeling.

Udover Danmark har 188 andre lande et nationalt Røde Kors- eller Røde Halvmåne-selskab. Det er alle de lande, som har underskrevet Genéve-konventionerne. Selskaberne arbejder nationalt og hvis muligt også internationalt. Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation. Det Internationale Røde Kors (ICRC) blev stiftet i 1863 og har hovedsæde i Geneve. Røde Kors arbejder i krise-, konflikt- og krigssituationer.

Facebook 2 Røde Kors Nr. Aaby 

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, der i Danmark består af 210 lokale afdelinger, som hver har en bestyrelse. Som lokalafdeling er man en selvstændig enhed, der selv beslutter, hvordan et overskud fra butiksdriften skal bruges. Man er dog forpligtet til at aflevere 34% af omsætningen til Røde Kors’ landskontor. Nogle afdelinger har så mange sociale aktiviteter i deres lokalområde, at næsten hele overskuddet går til driften af disse, mens andre afdelinger giver store donationer til konkrete projekter, hvor Røde Kors arbejder. I Nørre Aaby kunne vi således i 2015 give støtte til:

Nye boliger efter jordskælv i Nepal 130.000 kr. 
Et værdigt liv for børn i Madagaskar: 50.000 kr.
Sundhedsklinikkerne i Århus og København: 50.000 kr.
Hjælp til fængslede kvinder i Yemen: 50.000 kr

I 2016 anvendte foreningen hele overskuddet til indretning af den nye butik.

Bestyrelsen
I Nørre Aaby er der en forholdsvis ny bestyrelse, hvor det kun er kassereren Lissi Nielsen, der har siddet i mange år. Formand Lone Kjærsig Lauridsen og næstformand Marianne Sigaard har været medlem af bestyrelsen i 2,5 år. Sidst er Lisbeth Kristensen, Jens Andersen og Ole Kjær Jørgensen kommet med i 2017.

Alle har dog været med i processen omkring at opbygge den nye butik. Se længere nede for beskrivelse af den proces


Medlemmer og frivilligeForeningen har omkring 70 medlemmer og cirka det samme antal frivillige.

Bestyrelsen i Røde Kors Nr. Aaby
Fra venstre: formand Lone Kjærsig Lauridsen, næstformand Marianne Sigaard og bestyrelsesmedlem Lisbeth Kristensen. Bestyrelsesmedlemmerne Jens Andersen & Ole Kjær Jørgensen var på fototidspunktet travlt optaget af andre gøremål.

Aktiviteter
I Røde Kors i Danmark opererer man med såkaldte ”Aktiviteter”.  Det er meget forskelligt, hvor mange aktiviteter man tilbyder i de enkelte lokalafdelinger. Man kan rundt i landet støde på aktiviteter som ”Samaritter”, ”Værket” (for at afhjælpe ensomhed), Patientstøtter, Vågetjeneste, Familienetværk, Q-net (sårbare kvinder og børn), Lektiecafeer – og meget, meget mere.

I Nørre Aaby findes i dag følgende aktiviteter:

 • Butik
 • Nørklere
 • Besøgstjeneste
 • Indsamling
 • Julehjælp
 • Ophold på ferielejre

Nørklerne har fremgang i Nørre Aaby og er nu næsten 30 sæt flittige hænder, der mødes hver anden mandag og strikker efter opskrift fra Røde Kors. I butikken står en kurv, hvor garnrester modtages med tak, og der er indkommet rigtig meget godt garn, siden butikken åbnede. Dejligt, at man også kan hjælpe på den måde.

fra Lone 3

Nørklerne er ledet af Gunhild Ravn og Bente Jørgensen, som i foråret havde arrangeret en udflugt for Nørklerne til pakkecentralen i Åbenrå, hvorfra de i alt 35 tons strikket tøj bliver samlet, pakket og fordelt til verdens brændpunkter.

kaffe kop2

Besøgstjenesten
Besøgstjenesten er ledet af Gunhild Ravn, som i år ”overdrager strikkepinden” til Lina Hoffmann. Det svinger lidt, hvor mange ”forhold” vi har hos os. Et forhold er det, man i Røde Kors kalder den kontakt, der skabes mellem en frivillig besøgsven og en vært.  Vi har fået flere nye frivillige besøgsvenner i år, og det er glædeligt, så der i øjeblikket er 10 aktive ”forhold”.

Landsindsamlingen
Anne Agger har i mange år ledet landsindsamlingen i oktober. I år ønsker Anne at stoppe som indsamlingsleder, og derfor er foreningen i gang med at finde en ny måde at arbejde på, hvor en gruppe på 3-4 personer planlægger indsamlingen og fordeler opgaverne mellem sig. Mange frivillige vil være med denne dag, for på indsamlingsdagen 1. oktober 2017 vil Røde Kors huset på Østergade være åbent hele dagen med kaffe og kage til indsamlerne og også mulighed for at handle.

juletræJulehjælp
Julehjælp er en ny aktivitet i Nørre Aaby, idet man for første gang i 2016 uddelte gavekort, der kan ansøges om på Røde Kors Landskontor. De går til folk fra lokalområdet, og i år bød bestyrelsen på kaffe og godt til børnene i forbindelse med udleveringen af gavekortene.

Ferielejre
Røde Kors har adskillige sommerlejre for børn rundt i landet. Også i år har foreningen ydet tilskud til, at 10 børn fra lokalområdet kan komme på en tiltrængt sommerferie. Fra sidste år har Røde Kors også familielejre. Her ville vi gerne kunne tilbyde pladser, men det kræver, at afdelingen har et etableret familienetværk – og det har vi ikke – endnu.

Ferielejr

Øvrige aktiviteter i foreningen
Selv om det for de 4 fra bestyrelsen, der har siddet i byggeudvalget, har føltes som om, alt handlede om den nye butik, så har man faktisk også fået tid til at arrangere både en udflugt, en modeopvisning og en julefrokost i 2016.

Udflugten gik til Moesgård museum i august måned med spisning på Hotel Skanderborghus på vej til Århus – og med kaffe og medbragt kage ved Ejer Bavnehøj på vej hjem.

Modeopvisningen blev afholdt i september i samme gode stil som sædvanligt på Kongshøjcentret. Her fik gæsterne set en masse flot tøj, der ikke blev ringere af at blive præsenteret af de friske modeller – nemlig frivillige i Røde Kors.

Julefrokosten for alle interesserede i byen indledtes med fantastisk flot luciaoptog af elever fra Viby Efterskole. Der var den skønneste musik hele aftenen leveret af Hanne Vibeke Nielsen på harmonika, og Anne Agger læste årets julehistorie. Her betaler deltagerne selv 125 kroner og resten af Røde Kors.

førstehjælpNye aktiviteter
Det nye hus giver foreningen mulighed for at skabe nye aktiviteter.

Det første, der er på vej, er Førstehjælp, som bliver arrangeret i samarbejde med Ejby, Middelfart og måske Fredericia lokalafdeling. Ved åbningen af den nye butik blev investeret i en hjertestarter, der hænger uden for butikken og er tilgængelig i alle døgnets timer. De første kurser bliver udbudt i august måned i år og bliver desuden tilbudt gratis til alle frivillige i Røde Kors i Nørre Aaby.

Den nye butik – fra tanke til åbning

Lone Kjærsig Lauridsen fortæller:

”For nylig sad jeg og kiggede på et referat fra et bestyrelsesmøde i februar sidste år. Tænk, dengang overvejede vi bare, hvilke bygninger der var mulige som ny butik. I referatet stod nemlig: ”Vi undersøger, om det kan lade sig gøre at leje den tidligere Fakta”. Vi var også på det tidspunkt i dialog med kommunen omkring den tidligere ”Grill Bill” ejendom, men uden held. Som så mange andre steder er der og her planlagt nye boliger i stedet for erhverv.

Nyt lejemål
Men fra vi fik kontakt med Nordea, der ikke var uvillige til at indgå en lejeaftale, kom der gang i tingene. I juni var vi i gang med at forhandle husleje og en masse andre ting. Lejekontrakten er på næsten 30 sider og måtte 6 gange frem og tilbage mellem parterne, før vi var enige. Det føltes som meget lang tid, hvor bestyrelsen ikke kunne melde noget ud til vores frivillige. Vi kunne ikke engang fortælle, hvordan forhandlingerne gik, for intet var jo sikkert, før underskrifterne var sat. Og det skete faktisk ikke før slutningen af september. Men så skulle det til gengæld gerne gå stærkt!

Byggeudvalg
Ret hurtigt nedsatte bestyrelsen et byggeudvalg. Her sad folk med forstand på hver sit område, 4 fra bestyrelsen, Jens Andersen, elektriker, Jørgen Kristensen, pedel på Eisbjerghus efterskole, Peer Granhøj, vores egen handyman – og ikke mindst en repræsentant fra den tidligere tøjbutik Ingelise Konradsen og Laila Jensen fra møbelbutikken. Det vigtigste at få i orden var økonomien. Vi udarbejdede investerings- og driftsbudget og optog et lån internt i Røde Kors nationale fond for at kunne finansiere udgifterne til indretning af huset – og vi har spædet til med vores eget overskud for butikkerne for 2016.

Butiksudvalget mødtes 3 gange fra oktober-december og har gennem hele perioden arbejdet med de hundredvis af ting, vi skulle forholde os til i forbindelse med indretning. Det føltes godt, at der ret hurtigt blev handlet på de ting, vi besluttede skulle laves.

Håndværkere var i huset og reparere gulv, ændre indgang til butikken, så der kom en bred dør at bære møbler ind af, lave huller i murene mellem kontorerne, så kunderne kunne gå rundt, der blev muret, tømret, og malet. I alle opgaver, hvor vi kunne spare penge ved selv at udføre arbejdet, gjorde vi det.

Møbler & inspiration
Chaufførerne hentede gratis møbler i Ullerslev Røde Kors, som havde tømt en skole i Odense. Et flot mødebord fik vi, 22 dejlige stole – og hæve-sænkeborde til tøjsortering og værksted.

Vi besøgte andre Røde Kors forretninger og fik inspiration og gode råd, og vi så på – og fik indkøbt inventar til butikken. Her var vi for eksempel så heldige at få disk til 1000 kr. – fordi den ikke længere skulle bruges som demonstrationsmodel.

Vi fik lavet et nøglesystem, så alle frivillige kan komme ind med en nøglebrik og kode – uanset tidspunkt.

Flytningen
De tidligere butikker lukkede og påbegyndte flytningen, og det nye kasseapparat blev opstillet, så vi kunne øve os, inden butikken skulle åbne 11. januar 2017.

De frivillige meldte deres ønsker ind til vagtplanen, som det lykkedes for vagtplanudvalget at få på plads, så næsten alle ønsker blev imødekommet.

Under hele forløbet sørgede byggeudvalget for at lave nyhedsbreve til de frivillige, så alle kunne føle sig informeret lige godt. Alle frivillige har desuden fået udleveret en medarbejderhåndbog for butikken. Her har vi forsøgt at lave retningslinjer for alle arbejdsgange og personaleforhold, lige fra småkager til kaffen til opgørelse af kasse.

Indvielse
De første dage i januar summede lokalerne af frivillige, der skulle have ting på hylderne, så alt tog sig godt ud. Vi fik ja fra generalsekretær Anders Ladekarl, der gerne ville komme og indvi butikken. Selv aftenen inden åbningen, var vi mange, der lagde sidste hånd på hvert sit.

Facade
  

Men vi tog os også tid til at holde en rystesammenmiddag 5 dage før åbningen, hvor hver eneste plads omkring bordene var optaget. Uden mad og drikke duer helten ikke, som man siger.

Det er selvfølgelig bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for butikkens drift, men for at gøre alt mere smidigt, er der nedsat et butiksudvalg, der består af 4 frivillige fra butikken og 2 fra bestyrelsen. Her kan ting behandles hurtigt, og evt. problemer løses med det samme. Marianne Sigaard er butikskoordinator med specielt ansvar for kontakten til nye frivillige.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til Røde Kors, Nr. Aaby lokalafdeling er du meget velkommen til at kontakte formand Lone Kjærsig Lauridsen på telefon: 40 32 37 36 eller pr. mail: vibyvej44@gmail.com


 

Nyheder

 • Fødselsdagsfest hos Torsdagscafeen +

  Invitation til 10 års fødselsdag i Torsdagscaféen Torsdagscaféen - en del af Alzheimerforeningen inviterer til 10 års fødselsdags jubilæum torsdag den Læs mere
 • Tid til §18 midler - 2. runde 2019 +

  Tid til §18 midler - "Støtte til frivilligt socialt arbejde" Det er blevet tid til uddeling af midler til frivilligt socialt Læs mere
 • Nye efterårsprogrammer fra Brenderup Seniorer og Middelfart Efterløns- og Pensionistklub +

  Nye efterårsprogrammer fra Brederup Seniorer og Middelfart Efterløns- og Pensionisklub Ny spændende programmer fra henholdsvis Brenderup Senioer og Middelfart Efterløns- Læs mere
 • Medlem nr. 65 +

  Velkommen til medlem nr. 65 Frivilligcenter Middelfart byder Bloddonorerne på Nordvestfyn hjertelig velkommen som nyt medlem. Læs mere om foreningen Læs mere
 • Frivillig Fredag 2019 - appetitvækker +

  Festlig- og frivillighed på Frivillig Fredag HUSK! at sætte X i kalenderen fredag den 27. september 2019 kl. 16.00 - 20.00, Læs mere
 • NYT medlem +

  NYT medlem i FrivilligcentretHjertelig velkommen til medlem nr. 64 - Hyggepetanqueklubben som er klubben for dig, der er 50 år eller Læs mere
 • Månedens forening i marts 2019 +

  Månedens forening i marts 2019 Frivilligcenter Middelfart udpeger for 35. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 23.05.19 +

  Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret - 23.05.19 Frivilligcenter Middeldfarts bestyrelse har afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 23. maj 2019. Referatet inkl. bilag Læs mere
 • Åbent Hus hos Værestedet Broen til Livet - 01.06.19 +

  Værestedet Broen til Livet inviterer til Åbent hus Værestedet Broen til Livet inviterer til Åbenthus lørdagen før folketingsvalget - den 1. Læs mere
 • Foredrag m Khaterah Parwani - Mentorforeningen +

  Foredrag med Khaterah Parwani- Dobbeltidentitet og dannelse, med fokus på teenagere Østergades forsamlingshus i MiddelfartFredag d 24. maj 2019 Kl Læs mere
 • Søg Friplads til Ferielejr - 2019 +

  ❤ SØG FRIPLADS TIL FERIELEJR❤ Så har Pindstrup Centret helt ekstraordinært åbnet en pulje på 1/2 mio. kr. til fripladser på Læs mere
 • Loppemarked og Åbent Hus på Brenderup Dagcenter +

  Loppemarked og Åbent Hus på Brenderup Dagcenter Aktivitetsrådet og personalet på Brenderup Dagcenter inviterer til loppemarked og åbent hus tirsdag Læs mere
 • Nyhedsbrev - april 2019 +

  Nyhedsbrev - april 2019 Nyhedsbrevet for april 2019 fra Frivilligcenter Middelfart er nu on-line. Du kan læse nyhedsbrevet HER. Læs mere
 • Åbningstider i og omkring påsken 2019 +

  Åbningstider i og omkring påsken 2019 Se Frivilligcenter Middelfarts åbningstider i og omkring påsken 2019 HER Læs mere
 • Årsbooking af mødelokaler for skoleåret 2019/2020 +

  Årsbooking af mødelokaler for skoleåret 2019/2020 Middelfart Kommune har åbnet kalenderen til årsbookingen af kommunale mødelokaler for skoleåret 2019/2020.Send jeres Læs mere
 • KURSUS - Få nye frivillige, som bliver i foreningen - 20.05.19 +

  KURSUS- Få nye frivillige, som bliver i foreningen Frivilligcenter Middelfart, Bedre Psykiatri for Pårørende og Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart afholder Læs mere
 • Fyraftensmøde for nye bestyrelsesmedlemmer - 13.05.19 +

  Fyraftensmøde for nye bestyrelsesmedlemmer Frivilligcenter Middelfart byder nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer til fyraftensmøde i Frivilligcentret mandag den 13. maj 2019 kl. 16.30-17.30. Læs mere
 • Referat og formandens beretning 2018 fra generalforsamlingen 2019 +

  Referat fra generalforsamling i Frivilligcenter Middelfart - 26.03.19 Frivilligcenter Middelfart afholdte generalforsamlingen tirsdag den 26. marts 2019. Referat, formandens beretning 2018, Læs mere
 • Årets Frivillig 2018 +

  Årets Frivillig 2018 Hjertelig tillykke til Margit Nielsen fra Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart med kåringen som Årets Frivillig 2018.Margit har Læs mere
 • Informationsaften om angst - 08.04.19 +

  Informationsaften om angst Hjerteforeningen, Bedre Psykiatri for Pårørende, Scleroseforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen holder informationsaften om angstmandag den 8. april Læs mere
 • 1