Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Månedens frivillige forening

Frivilligcenter Middelfart vil sammen med sine medlemmer markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune, og det gør vi ved at vælge ’månedens forening’ blandt Frivilligcentrets medlemmer. 

Månedens forening vil i tekst på hjemmesiden og i en pressemeddelelse fortælle om sig selv og, hvad der aktuelt rører sig i foreningen. Medlemmer kan indstille sig selv, indstilles af andre eller udpeges af Frivilligcentret uden indstilling.

Vi hjælper månedens forening med promoveringen via Frivilligcentrets hjemmeside, Facebook-side og med kontakt til pressen. 

Det er målet at vælge månedens frivillige forening i 6-10 af årets måneder, men kåringen finder ikke nødvendigvis sted i alle 10 måneder. 

Måned   

Forening 

Om månedens forening

Januar
2019

Værestedet Broen til Livet

Værestedet Broen til Livet er et brugerstyret værested for clean og ædru borgere og for deres pårørende. Klare holdninger og faste strukturer giver plads til, at alle kan bruge samværet og energien på et godt liv. Læs mere om Broen til Livet HER.

November
2018

Teglgårdskirkens logo

Teglgårdskirken er en lokal frikirke, der rækker ud i samfundet for at skabe fællesskab, aktiviteter og rådgivning. Læs mere om Teglgårdskirken HER.

Oktober 2018

logo sort

Natteravnenes formål er at skabe tryghed og livsglæde i det offentlige rum, især blandt børn og unge i nattelivet. Læs mere om Natteravnene HER.

Juni 2018

De 7 Aktivitetsråd

Aktivitetsrådene er de frivillige støtteforeninger som er tilknyttet Kommunens plejehjem og dagcentre. Aktivitetsrådene og deres ca. 200 frivillige arrangerer aktiviteter for beboere og ældre i lokalområdet. Læs mere om de 7 Aktivitetråd HER.

April 
2018

Danske Seniorer logo

Stor opbakning og et stærkt fællesskab kendertegner foreningen. De tilbyder bl.a. 4 årlige bankospil. fisketure, udflugter, seniormotion og madlavnng for mænd mm.
Læs mere om Brenderup Seniorer HER 

Marts
2018

"Bevar Strib Bibliotek"

Bevar Strib Bibliotek tilbyder 2-3 arrangementer om måneden, hvor Strib Bibliotek er blevet et aktivit socialt og kulturelt fyrtårn, hvor man mødes på kryds og tværs af aldre.
Læs mere om foreningen HER

Februar
2018

Logo vertikalt

Gigtforeningen i Middelfart kæmper og arbejder for, at mennesker med sygdommen og smerter i led, ryg, sener og muskler får et bedre liv.
Læs mere om Gigtforeningen HER

Januar
2018

Middelfart Pensionistforening

Middelfart Pensionistforening er stedet hvor byens pensionister samles til aktiviteter og arrangementer i hyggelige fællesskaber.
Læs mere om Middelfart Pensionistforening HER

November
2017

Senhjerneskade CAFÈEN

Senhjerneskade CAFÈEN er stedet for dem som har fået en hjerneskade i voksenlivet. Møderne afholdes i en munter tone, så timerne sammen giver godt humør. Læs mere om CAFÈEN HER

Oktober 2017

logo

Parkinsonforeningen arbejder for at sikre de bedste mulige behandlingsmetoder, udbrede kendskabet til sygdommen og at støtte forskning. Læs mere om Parkinsonforeningen, deres arbejde og aktiviteter HER

September 2017

Mentorforeningen

Mentorforeningen er et forpligtende fællesskab med udgangspunkt i den enkeltes behov. Læs mere om Mentorforeningen HER

Juni 2017

Røde Kors
Røde Kors, Nr. Aaby lokalafdeling

Røde Kors, Nr. Aaby lokalforening har et bredt udvalg af aktiviteter, som sigter på at hjælpe der, hvor der er et lokalt behov.
Læs mere om Røde Kors i Nr. Aaby, deres arbejde og aktiviteter HER

Marts 2017

Logo

Middelfart Handicap Boccia Klub er en forening for alle med og uden handicaps. Formålet er med hyggeligt samvær at give alle medlemmer mulighed for at spille boccia. Læs mere om Middelfart Handicap Boccia Klub HER

Februar 2017

Motionsvenner

Motionsvenner er en frivillig social forening uden kontingentbetaling, der blev dannet i foråret 2010. Foreningen har 34 frvillige motionsvenner, der hver uge motionerer ca. 160 ældre medborgere. Læs mere om Motionsvenner HER

Januar 2017

KDFM logo

Kurdisk - Dansk Forenings hovedformål er at skabe gensidig forståelse mellem kurdere og danskere, herunder oplyse danskere om de kurdiske folks kultur og historie. Læs mere om Kurdisk - Dansk Forening HER

Oktober 2016

Scleroseforeningen

Scleroseforeningens Lokalafdeling Vestfyn dækker Middelfart og Assens Kommune og er samlingspunkt for alle, der arbejder for sclerosesagen i lokalområdet. Læs mere om Scleroseforeningens Lokalafdeling Vestfyn HER

September 2016

Motion i dagtimerne

MOTION i Dagtimerne tilbyder en bred vifte af motionsaktiviteter på mange forskellige niveauer og henvender sig til personer, der har fri i dagtimerne, f.eks. pensionister, sygemeldte eller dem der arbejder på deltid eller i skiftehold. Læs mere om MOTION i Dagimerne HER

Juni 2016

Centerrådet i Skovgade

Centerrådet i Skovgade laver aktiviteter for beboerne på Ældrecentret og sørger for hygge og samvær. De er aktive medspillere i etableringen af klimahaven ifbm. Klimabyen. Læs mere om Centerrådet HER

Maj 2016

logo

Lokalkomitéens hovedformål er at synliggøre Hjerteforeningen i lokalområdet og at oplyse om hjertekarsygdomme og deres forebyggelse samt at yde støtte og rådgivning tl hjertekarpartienter og deres pårørende med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet for den enkelte. Læs mere om Hjerteforeningen i Middelfart HER

April 2016 3F logo 3f Seniorklubben Ejby er en medlemsforening for efterlønsmodtagere, pensionister og andre, som har lyst til at deltage i foreningens arrangemnenter og udflugter. 
Læs mere om 3f Seniorklubben Ejby HER
Februar 2016 logo tekst pårørende Bedre Psykiatri er en medlemsforening for pårørende til psykisk sårbare; det kan være som forældre, børn, anden familie, naboer, venner eller kolleger.
Læs mere om Bedre Psykiatri for Pårørende HER 
November 2015 Demensforeningen Torsdagscaféens formål er, at mennesker med demens, deres ægtefælle og pårørende, kan komme et sted, vor hyggeligt samvær er i fokus.
Læs mere om Torsdagscaféen HER
Oktober 2015

Røde Kors
Røde Kors Middelfart

Røde Kors Middelfart har en bred vifte af aktiviteter, som sigter på at hjælpe der, hvor der er et lokalt behov.
Læs mere om Røde Kors Middelfart, deres arbejde og aktiviteter HER
September 2015 Logo Frivilligcentret - farve-CMYK-2 Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger, klubber og organisationer i Middelfart Kommune.
Læs om frivilligcentret HER
Juni 2015
Ældre Sagen med tekst

Ældre Sagen Middelfart arbejder for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv, hvor personen er vigtigere end alderen og hr mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser.
Læs om foreningen her.
Se videoindslag med Ældre Sagen her.

Maj 2015

FAMILIENET LOGO-original


FAMILIENET BROGAARDEN er en af Frivilligcentrets yngste medlemmer. Foreningen fremmer den positive inklusion mellem børn og unge med og uden handicap.
Læs om foreningen her.
Se videoindslag med FAMILIENET BROGAARDEN her.

April 2015


Røde Kors
Røde Kors Ejby

Foreningen hjælper svage og udsatte borgere gennem en bred vifte af tilbud, som finansieres af indtjeningen fra bl.a. genbrugsbutikken, 
Læs om foreningen her
Se videoindslag med foreningen herMarts 2015                   
dhf middelfart logo
Lokalafdeling i Middelfart


Foreningen arbejder for et liv med lige muligheder for mennesker med bevægelseshandicap og fejrer Dansk Handicapdag den 21.3.2015.
Læs om foreningen her.
Se videoindslag med foreningen her.


Februar 2015


Middelfart Efterløns- og

pensionistklub
                                                                                                   


Klubben har et alsidigt program med velbesøgte aktiviteter, der danner gode forudsætninger for et socialt samvær for såvel klubbens nye som 'gamle' medlemmer.
Læs om foreningen her.
Se videoindslag med foreningen her.


Januar 2015logo RGBfredericiamiddelfart 2

Fejrer sit 25 års jubilæum i januar 2015.
Læs om foreningen her.
Se videoindslag med foreningen her
November 2014redbarnetlogo ani

 


Søger frivillige til Familieoplevelsesklubbens nuværende aktiviteter, men ønsker også frivillige til nye tiltag. 

Læs om foreningen her.

Se videoindslag med foreningen her.
Oktober 2014

Frivillignet-logo En større hvervekampagne af frivillige, da antallet af flygtninge, der kommer til Middelfart, er større end forventet. 
Læs om foreningen her.
Se foreningens videoklip her.