Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om ensomhed

Det er rart at være alene, men det er bedst at ha` en ven... 

Ensomhed er et problem i Danmark. En undersøgelse fra oktober 2014 viser, at godt 200.000 mangler sociale relationer og ofte eller altid føler sig ensomme - og alene blandt de unge føler op til 10% sig ramt af ensomhed.   

Ensomhed handler ikke kun om at være fysisk sammen med andre, men også om at have følelsen af ikke at være en del af et fællesskab. 

Fakta om ensomhed

 • Ensomhed er en følelse, der kan ramme alle, og på alle tidspunkter i livet.
 • Ensomhed kan følge én gennem hele livet.
 • Mennesker kan føle sig ensomme, når de er alene og når de er sammen med andre.

Ensomhed er tabubelagt, giver dårligt selvværd, kan opleves skamfuldt og er svær at bryde. 

Langvarig ensomhed er nedbrydende, giver dårlig trivsel og depression, er skadelig for helbredet, gør én syg og giver dårlig livskvalitet. 

Ensomhed kan forebygges og brydes
Ensomhed finder vi såvel i foreningslivet som uden for foreningslivet. Skal vi bryde ensomheden, er det vigtigt at tale åbent om den og erkende, at ensomhed er en følelse, der ikke er ualmindelig. 

I Middelfart Kommune tager vi ensomhed alvorligt - vi vil tale om ensomhed, sætte fokus på ensomheden gøre noget for at bryde den. Vi ved, at det frivillige arbejde styrker fællesskabet, og at dette kan hjælpe med at bryde ensomheden. 

Frivilligcenter Middelfart, Middelfart Ældreråd og Middelfart Kommune har i en 
fælles henvendelse opfordret 
de folkeoplysende foreninger, de frivillige 
sociale foreninger og boligforeningerne i Middelfart Kommune til at 

sætte fokus på ensomhed og til at skabe en dialog i foreningerne om problemet. 

Læs mere om projektet:
Opfordringen
Oplæg til dialog i foreningerne

Plakaten

Rekvirer materialet på Frivilligcenter Middelfart.

Små tips til at bryde ensomhed 

Vi kan alle bidrage til at bryde ensomheden - det kræver kun en lille indsats:

 • Sig hej
 • Kig folk i øjnene
 • Spørg, hvordan det går
 • Gør små tjenester
 • Hjælp nye ind i fællesskabet
 • Hold øje med mennesker omkring dig
 • Smil

At komme ud af ensomheden
Ensomhed er en ubehagelig følelse, og samtidig er den tabubelagt. Ensomhed kan være svær at overvinde. Et godt sted at starte er at vedkende sig følelsen, genkende den og anerkende den, når den er der. Ensomhed kan være smertefuldt, og det kræver mod at overvinde sig selv til at komme ud af ensomheden. Det er godt at kunne give sig selv plads.

Et skridt på vejen kan være

 • at opsøge ligesindede
 • at gå på biblioteket eller på nettet og finde materiale om andres liv og skæbne eller personlige beretninger om ensomhed
 • at opsøge sammenhænge og møde nye mennesker i et uforpligtende fællesskab - det kan være ens hobby eller et frivilligt arbejde

Søg mere viden om ensomhed 
www.sundhedslex.dk/ensomhed.htm
www.modensomhed.dk
www.ventilen.dk
www.sus.dk/blogs/lad-os-turde-tale-om-ensomheden
www.semigfyn.dk
www.aeldresagen.dk
www.aktivtældreliv.dk