Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • Frivillig Fredag

  Frivillig Fredag

  Husk at sætte kryds i kalenderen
  fredag den 27. september 2019
  hvor vi fejrer og hylder frivilligheden
  med festligeheder i Lillebæltshallen.
  Nærmere info i august 2019.

  Læs mere

 • Medlem nr. 65

  Medlem nr. 65

  Hjertelig velkommen til
  Bloddonorerne på Nordvestfyn
  som nyt medlem i Frivilligcenter
  Middelfart

Om Scleroseforeningens Lokalafdeling VestfynScleroseforeningen

Lokalafdelingen dækker Middelfart og Assens kommuner og er samlingspunkt for alle, der arbejder for sclerosesagen i vores lokalområde.

Sanne SH  Carina SH  Jan A SH  Karin SH  Marianne SH  Sara SH

Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af (fra venstre): Sanne Søholm - formand, Carina Thiesen - ungekontakt, Jan A. Nielsen, Karin Grave Knudsen - næstformand, Marianne Serup Larsen - sekretær samt Sara Ritchie.

Lokalafdelingen har 148 medlemmer med sclerose samt 158 støttemedlemmer og pårørende.

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Frivillige

Der er 14 aktive og uundværlige frivillige; de fleste har sclerose eller er pårørende og deltager derfor i det omfang sygdommen tillader. Derfor kan foreningen også altid bruge flere nye frivillige.

 • I marts sættes indsamlingsbøsser op i bl.a. Netto, Rema 1000 og mange andre butikker. De henters igen i starten af juni. (Det er hver gang en tur på et par timer). Denne landsdækkende butiksindsamling giver mere end 1 million af de cirka 12 millioner, vi årligt indsamler til forskning i sclerose.

 • Fra juni til midt i september sælger vi ANDelsbeviser til det fælles fynske projekt Rap om Kap. Et anderledes lotteri der afvikles i Odense Å. Her har man en lang periode til at sælge lodder over alt, hvor man kommer frem. Lotteriet fejrer 40 års jubilæum i 2017 og har for længst indsamlet mere end 1 million kroner til sclerosesagen. Udelukkende ved frivilliges arbejdskraft og sponsorers velvilje.

 • Er man mere til det organisatoriske, kan vi godt bruge en kasserer i bestyrelsesarbejdet. Her er kravet medlemskab af foreningen samt forstand på regnskab - også selvom det ikke er jordens største regnskab.

Meld dig på: https://scleroseforeningen.dk/frivillig eller kontakt formand Sanne Søholm på Mail: sannesoeholm1974@gmail.com eller på mobil: 41 63 80 60

Formålet med det frivillige arbejdeKys sclerose farvel indsamlingsbøtte

Scleroseforeningens Lokalafdeling Vestfyn har 4 opgaver:

 1. Lave sociale og faglige arrangementer for medlemmer med sclerose samt deres pårørende
 2. Udbrede kendskabet til den uhelbredelige sygdom sclerose
 3. Skaffe indtægter da vi næsten udelukkende finansieres med indsamlede midler
 4. Deltage i det lokale handicappolitiske arbejde samt være repræsenteret i de lokale og regionale handicapråd.

 Hvad er sclerose egentlig for en sygdom

Multipel sclerose (MS) - også kaldet dissemineret sclerose - er en kronisk neurologisk autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret går til angreb på nervecellerne i centralnervesystemet.

Sygdommen viser sig forskelligt afhængigt af, hvilken type af sclerose man rammes af. Nogle får sygdomsangreb i form af såkaldte attakker med symptomer som føleforstyrrelser, synsproblemer eller lammelser.  Andre oplever ikke deciderede attakker, men en gradvis forværring af forskellige symptomer.

Nogle vil kun opleve lidt sygdomsaktivitet, og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv. Andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække.

I Danmark er der tæt på 15.000 med sclerose og hvert år kommer der ca. 600 nye tilfælde til. Sclerose er en ”kvindesygdom”, idet mindst 2/3 af patienterne er kvinder. De fleste får diagnosen, når de er mellem 25 og 35 år.

Læs mere på: https://scleroseforeningen.dk/hvad-er-sclerose
 

Events

Kys sclerose FarvelGrønt kys
Lokalafdelingen deltager hvert år i april, maj og juni i butiksindsamlingen ”Kys sclerose Farvel”. Kampagnen sætter fokus på sclerose og samler penge ind til forskning, som man håber, på sigt kan kurere sclerose – altså ”kysse sclerose farvel”.

Kampagnens logo er derfor de grønne kys-læber, som benyttes på alt materiale i kampagnen – inklusive indsamlingsbøsser, som er at finde i butikker landet rundt fra starten af april.

RAP OM KAP
Et årligt event som løber af stablen i Munke Mose i Odense den 1. lørdag i september i forlængelse af Odense Kulturnat.

 
RAP OM KAP er en kombination af et lotteri og en spektakulær event.

En fantastisk mulighed for at udbrede kendskab til sclerose samt indsamle penge til arbejdet. Det årlige overskud er over 70.000 kr., hvor halvdelen går til det lokale arbejde på Fyn, mens resten går til forskning i sygdommen.

Billede 5
Odense Å

Julemarked Middelfart
Lokalforeningen Vestfyn deltog også i det årlige julemarked i Middelfart. Fra en bod uddelte de brochurer og info om sclerose. Her opstod ideen med GRØNNE KYSKAGER. Det var en så stor succes, og der blev hurtigt udsolgt.

Assens for fulde sejl
I år deltog Lokalafdelingen Vestfyn for første gang i det store arrangement ”Assens For Fulde Sejl – Historien er overalt”.

Når de gamle bevaringsværdige skibe sejler Fyn rundt hvert år i slutningen af juli og lægger til i Assens, forvandles byen til et historisk 1800-tals kræmmermarked med boder og ægte maritim stemning.

En oplagt mulighed for de frivillige til at få sat fokus på foreningen og især det allervigtigste - nemlig KAMPEN MOD SCLEROSE.

En bager leverede uden beregning 3500 GRØNNE KYSKAGER. Med en pris på 10 kr. for en pose med 10 stykker, gav det et fint bidrag til foreningens arbejde.

Samtidig benyttede Scleroseforeningen lejligheden til at sælge lodder til RAP OM KAP og uddele brochurer og info om sclerose.

20160727 100405
"De grønne kyskager"

Caféaftener
Foreningen afholder caféaftener i Assens og Middelfart på skrift 1 gang om måneden. I Assens i lige måneder den 2. tirsdag i måneden og i Middelfart i ulige måneder den 1. tirsdag i måneden. Ungegruppen afholder deres egne caféaftener. Kontakt eventuel Carina Thiesen på mail:carinakongsted@gmail.com eller pr. telefon: 40 41 60 64 for nærmere information omkring ungegruppen.

Disse aftener foregår under hyggelige former, hvor man kan udveksle erfaringer og opleve nogle spændende foredrag.

Eksempelvis havde Scleroseforeningen besøg af 2 spejdere, som havde været på 3 ugers spejderlejr i Japan. De fortalte om den spændende tur og havde en masse billeder og ting med derfra.

Tilmelding til caféaftener er nødvendigt. Kontakt Sanne Søholm og hør nærmere, hvor næste møde afholdes.

Udflugter og arrangementer
Lokalafdelingen Vestfyn arrangerer også af og til udflugter og arrangementer.

De har været på juletur til Tivoli. Julebelysningen i Tivoli er utrolig smuk og altid et besøg værd. De havde lejet en liftbus, så kørestolsbrugere også kunne komme med. Som en bonus besluttede chaufføren at køre en tur gennem Københavns gader, så de fik set julebelysningen her også.

IMG 0069 Tivoli 2015
 
De har ligeledes været på tur til Bakken i juni måned med liftbus. De kørte fra Middelfart tidligt om morgenen og lavede opsamlinger flere forskellige steder. De var utrolig heldige med vejret og havde en rigtig dejlig dag i stålende solskin.

På sådanne ture har foreningen altid kaffe/the, brød, kage og forfriskninger med, som indtager på en rasteplads eller i bussen.

Endvidere har lokalafdelingen Vestfyn været på Strøjer Samlingen i Vedstårup. Her er der over 100 sportsvogne i alle afskygninger og de fleste af kongehusets biler. Her er der handicapvenlig adgang, så kørestolsbrugere også kan deltage.

En af de kommende arrangementer er rundvisning på TV2 Danmark i Odense den 14. november 2016 kl. 18.45 til ca. 20.45. Tilmelding til Marianne Seerup Larsen. Pris pr. person kr. 50,-.

Familiearrangementer
Scleroseforeningen har afholdt et familiearrangement i Madsbyparken, hvor pårørende og børn var inviteret med. Det var en fantastisk dag, hvor der var mulighed for at børnene kunne lege sammen. Ideen var at alle, både børn, voksne med sclerose og pårørende, kunne have en dag, hvor man kunne hygge sig sammen. Der var mulighed for at grille. Bestyrelsen og de frivillige havde sørget tilbehør og kage til kaffen.

IMG 0781
Madsbyparken 2016

De næste familiearrangementer er planlagt. Det første er et bowlingarrangement i Middelfart den 13. oktober kl. 18.00 – 21.00. Pris pr. person kr. 100,-. Børn under 12 år halv pris. Tilmelding til Sanne.

Det andet arrangement er planlagt til Dinoland i Fredericia efter samme koncept. Det bliverden 30. oktober 2016 kl. 09.30 – 13.30 for hele familien. Tilmelding til Sanne. Det koster kr. 50,- per person.

For første gang afholdt foreningen en hyggeaften med julebagning og juleklip sidste år, også for både voksne og børn. Der var sørget for alt det, der skulle bruges. Der blev produceret mange småkager og en masse julepynt., og aftenen blev afsluttet med gløgg, æbleskiver og safteand til børnene. Et meget vellykket arrangement, som bliver gentaget igen i år. Arrangementet bliver den 24. november 2016 kl. 18.30 – 21.20 på Østre Skole i Middelfart – hjemmekundskabslokalet. Tilmelding til Sanne. Det koster kr. 25,- per person.

Foredrag med fagligt indhold
Lokalafdelingen Vestfyn har mulighed for at få Scleroseforeningens socialrådgivere og psykologer til at holde foredrag og hvert forår og efterår, er der landsdækkende regionale medlemsmøder, med forskellige emner, hvor både scleroseramte og pårørende deltager.

Det kan være svært at være pårørende til en scleroseramt. Derfor handler næste foredrag netop om dette emne og formålet er at få oprettet pårørende grupper, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden. 

Lokalforeningen Vestfyns næste foredrag er tirsdag den 1. november 2016 kl. 18.30 – 21.00 på Fænø Park, Oddevejen 8, Middelfart, hvor Maria Enemark kommer og fortæller om omega 3 og 6 fedtsyrer og balancen mellem dem. Tilmelding til Sanne Søholm. Det koster kr. 25,- at deltage.

"Kys sclerose Farvel"

Læs mere om foreningen på: https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/vestfyn