Velkommen til

Tilbud til unge

Tilbud til unge

Hvis du godt kunne tænke dig et større socialt netværk eller et hyggeligt sted at gå hen, har du brug for nogen at snakke med når tankerne løber for stærkt, har du behov for hjælp til at komme ud af et misbrug, kunne du godt tænke dig hjælp til livsstilsændring, har du brug for rådgivning i forhold til sygdom eller har du noget helt andet i tankerne – så læs med her og se om der er et tilbud der giver mening for dig.

Der er både gratis tilbud og tilbud med medlemsbetaling.

 

 

Bedre psykiatri landsforeningen for pårørende, Lokalafdeling Middelfart:

Det naturlige mødested for pårørende til psykisk sårbarhed. Der er mulighed for at mødes med andre i en lignende situation. I Middelfart er der netværkscafé en gang om måneden, henholdsvis eftermiddag og aften.
Vær opmærksom på at der er betaling til medlemskab.

Kontakt:

20 14 78 07

Dansk ICYE – International Cultural Youth Exchange:

Dansk ICYE (International Cultural Youth Exchange) er en non-profit udvekslingsorganisation primært for unge mellem 16-30 år. Vi sender cirka 150 danske unge ud i verden på udveksling og frivilligt arbejde om året og modtager omkring 60 udenlandske volontører til Danmark. Idéen er, at unge fra hele verden skal have mulighed for at rejse og møde nye kulturer.

Konceptet i ICYE’s programmer er, at volontørerne bor hos lokale værtsfamilier og arbejder frivilligt på et projekt.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 86 18 07 15

 

Middelfart Skateboard Forening:

Et socialt mødested, hvor man kan være sammen med venner, samt danne nye relationer. Der er plads til både nybegyndere og øvede skateboardere. Der er løbende happenings, events og konkurrencer og klubaftener.

Skateboard hallen finder du på: Damgårdvej 13, 5500 Middelfart
Åben kl. 10-21. Der er etableret låsesystem og videoovervågning i hallen.
Vær opmærksom på at det koster 150 kroner pr. medlem årligt.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 26 81 76 97

Mødrehjælpen:

Er du mor, kan det være at Mødrehjælpen har et tilbud der kunne være noget for dig.
Der findes eksempelvis tilbud som ’Måltidet’, hvor der er mulighed for samspisning og samvær med andre familier fra lokalområdet, og ’Den rullende kagemand’ som giver en håndsrækning til familier som af forskellige årsager ikke har ressourcer eller overskud til at fejre børnenes fødselsdag.
Vær opmærksom på at der er kontingent. Kontakt lokalforeningen som information.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 60 51 05 14

 

 

Scleroseforeningen – Lokalforening Vestfyn:

Har du sclerose eller er du pårørende til et menneske med sclerose, kan du kontakte Scleroseforeningen for støtte. Der kan findes tilbud som gratis rådgivning og psykologsamtaler og afholdes årligt kurser og arrangeres arrangementer.
Der kan forekomme egenbetaling.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 51 88 23 71

Selvhjælp Fredericia-Middelfart:

Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder hjælp til selvhjælp via selvhjælpsgrupper, individuelle samtaler, netværksaktiviteter og andre tilbud. Eksempelvis kører der en gruppe for unge med begyndende angst, UngeSammen, som er et hyggeligt gruppeforløb for de unge har mulighed for at lytte og blive lyttet til, samt få værktøjer til at tøjle og forstå angsten, i trygge og rummende omgivelser.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 72 10 67 73 eller Luise på 24 20 40 55

Sind Ungdom Middelfart:

Sind Ungdom holder åbent i klubben hver mandag fra kl. 16 - 21. Der handles, tilberedes og spises i fællesskab. Pris 20,-kr. Derudover er der forskellige aktiviteter du kan deltage i.
Klubaftener indbyder særligt til at åbne for snak om psykisk sygdom og sårbarhed.

Der arrangeres aktiviteter udenfor klublokalet efter brugernes egne ønsker. Det kan være cafebesøg, bowling, Zoologisk Have m.m.

1 - 2 gange årligt er der weekendtur og 1 gang årligt er der camp for alle Sind Ungdoms brugere og frivillige.

Det koster 75,-kr.årligt at være medlem og det kræver medlemsskab at deltage i klubaftener.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.sindungdom.dk og Sind Ungdom Middelfart gruppen på Facebook.

Talentspejderne:

Landsforeningen Talentspejderne er en non-profit, ikke-religiøs og ikke-politisk humanitær organisation, der i samarbejde med Middelfart Kommune og folkeskolerne ønsker at bidrage til, at flere unge i kommunen gennemfører en ungdomsuddannelse (12-15 årige skoleelever).
Foreningens frivillige mentorer støtter unge både i at få egne på egne talenter og evner, og i at vælge uddannelse og jobs, som giver mening for dem. Dette gøres gennem individuelle samtaler.
Medlemsskabet er gratis.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 61 55 50 10

UFL Lillebælt – Unge for ligeværd:

Målgruppen er unge mellem 18-45 år med særlige behov af forskellige slags, som ønsker sig socialt samvær og et aktivt fritidsliv med ligestillede. Der er cirka 30 medlemmer i klubben og 2 frivillige vejledere tilknyttet. Medlemmerne mødes hver anden onsdag i lige uger, i tidsrummet 18.30 – ca. 21.30, hvor f.eks. arrangeres spilaften, bowling, fællesspisning, teaterture, foredrag og weekendture.

Et medlemskab koster 175 kroner om året, og der kan være mindre egenbetaling til visse aktiviteter.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 28 77 66 83

 

 

Værestedet Broen til Livet:

Et værested for borgere med et tidligere alkohol- eller stofmisbrug og for deres pårørende. Kommer du til Værestedet, kan du forvente en dejlig, varm atmosfære med brugere, som er åbne og altid villige til at lytte eller snakke over en kop kaffe. Værestedet er ikke et behandlingssted, men et fristed hvor du kan være anonym, hvis du ønsker det.
Værestedet drives udlukkende af brugerne, og disse har i høj grad indflydelse på, hvordan hverdagen skal se ud.

Det er vigtigt, at alle har det godt, og at samtalerne på Værestedet forbliver på Værestedet.

Alle behandles med respekt, og på Væresteder tales der ikke om alkohol og stoffer.
Ligeledes tolereres alkohol, stoffer, vold, trusler og anden aggressiv adfærd ikke.

Der kan laves mad i brugernes ønskede omfang, hvilket koster 25 kroner pr. person.
Mad laves til kl 17.30-18.00, og tilmelding til spisning skal ske samme dag senest kl 14.30.

Herudover holdes der også åbent med fællesspisning på traditionsbundne dage som påskedag, Sankt Hans, Mortensaften, juleaften og nytårsaften.

Der arrangeres forskellige udflugter i løbet af året.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 64 78 19 88 eller 42 48 68 00

Teglværksgade 14 5500 Middelfart

 

Kommunale tilbud

 

4Kløveren

4Kløveren er et tilbud om gratis anonym rådgivning i øjenhøjde. Der tilbydes råd, vejledning, individuelle samtaler og gruppeforløb.

Du kan få hjælp til at skabe struktur, få rum til at komme af med de bekymringer du måske går rundt med, konflikthåndtering, at få hjælp hvis du føler ensomhed, alle svære følelser, økonomisk overblik, at blive skrevet op i boligforening, støtte til svære telefonopkald og meget mere.

Der er hver mandag, ligeledes mulighed for samtaler i Ejby på Stjernevænget 5, 5592, Ejby i tidsrummet kl. 13.00-15.00.

Kontakt:

Du er velkommen til at besøge 4Kløveren, uden aftale.

Døren er åben:

Mandag-onsdag kl. 10.00 - 14.30

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Du kan også ringe:

Tlf. 29 36 84 44 mandag - fredag kl. 8.30-13.00.

 

Akut Anonym Rådgivning:

Her kan du ringe, hvis du har brug for nogen at snakke med. Telefonerne er åbne hverdage fra kl. 13-22 og i weekenden fra kl. 14-22.

Hvis du har brug for det kan du få op til tre personlige samtaler, som foregår mellem kl. 13–16.00 i Familiehuset. Du vil ikke blive registreret nogen steder.

 

Middelfart Kommunes SSP-konsulent og opsøgende medarbejder:

Du kan altid ringe til SSP, hvis du har brug for en snak.

Kontakt:

Bo – 21 27 56 97

Carsten – 51 19 56 97

 

Middelfart Mentorforening:

Mentorforeningens navn er Foreningen af frivillige sociale mentorer tilknyttet Jobcenteret Middelfart. I daglig tale kaldet Mentorforeningen. Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Mentorforeningens formål: at gennemføre oplysende virksomhed og kompetencegivende aktiviteter, der fremmer borgernes trivsel, livskvalitet og livsstil med henblik på bedre medborgerskab, uddannelse og aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne gennemføres som fælles arrangementer og individuelle aktiviteter i samarbejde med det frivillige sociale korps.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 22 18 26 14

 

Multihuset:

I Multihuset finder du bl.a. Perronen som er et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger, som gør, at man ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Perronen har til formål at øge den enkeltes livskvalitet og opretholde eller forbedre de personlige færdigheder i socialt samvær med ligesindede.

Multihuset er Middelfart Kommunes dagtilbud for voksne med længerevarende psykiske lidelser. Multihuset tilbyder beskæftigelse og aktiviteter, hvor du kan indgå i et kreativt og socialt miljø med mulighed for udvikling og dannelse af nye relationer.

Multihuset har også Caféen, hvor alle psykisk og socialt sårbare borgere i kommunen er velkomne.

Kontakt:

Multihuset

Teglgårdsparken 33

5500 Middelfart

Telefon 88 88 47 33

Åbningstider – mandag til fredag kl. 8-14

 

Netværket:

Netværket er en selvstændig enhed beliggende i egne lokaler under Rusmiddelcenter Middelfart. Netværket er et ambulant behandlings tilbud for unge under 25 år med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Der er mulighed for anonym rådgivning og oplysning omkring brug, misbrug og afhængighed af rusmidler for unge, deres forældre og pårørende.

Der tilbydes afklaring – og udredning, motivationssamtaler, individuelle behandlingsforløb og gruppebehandling. Behandlingen bygger på motivations- og relationsarbejde samt giver de unge sociale kompetencer. Der tilbydes NADA.

Kontakt:

Thomas: 88 88 47 46 / 21 67 58 60

Line: 88 88 47 45 / 21 32 18 21

 

Om at have en psykisk syg forælder:

Et tilbud til alle familier i Middelfart Kommune med børn, der har en psykisk syg forælder.

Samtaler tilbydes til hele familien og kan tilbydes i hjemmet eller i et lokale på Middelfart Kommune. Samtalen kan handle om oplysning omkring sygdommen og de tanker, følelser og bekymringer man som barn eller ung kan opleve.

Kontakt:

Helle Budde

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 28 78 59 04

 

Ungdomsskolen:

Middelfart Kommunes tilbud til unge om undervisning og andre aktiviteter i fritiden.

Besøg Ungdomsskolens hjemmeside for mere information – www.middelfart-ungdomsskole.dk

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 88 88 56 90

 

Ungdomshuset Walker:

For unge der har afsluttet 9. klasse eller er 16 år.

Eksempelvis er der mulighed for at deltage i caféaftener i Café Lydpotten, samt fester og koncerter.

Ungdomshuset Walker består af –

Musikhuset Walker (øvelokaler)

Salen (koncertsal)

Lydpotten (Cafe)

Udendørs scene

Skaterrampe

Falstersvej 11, 5500 Middelfart.

 

UngeLiv:

UngeLiv er et gratis tilbud til dig mellem 13 og 25 år, hvor du kan få anonym og professionel rådgivning. I UngeLiv er ingen problemer for store eller små. I UngeLiv kan du dele dine bekymringer og tanker, så du ikke føler dig alene med hverdagens udfordringer.

Du er altid velkommen i UngeLiv.

Der tilbydes 1-5 rådgivningssamtaler på Kulturøen, på din skole, via telefon eller SMS-rådgivning. Du kan vælge at være anonym.

Der tilbydes også - længerevarende samtale-/behandlingsforløb, gruppeforløb for unge, rådgivning til dig som forælder, når dit barn får hjælp i UngeLiv, netværksgrupper til forældre.

Fysiske samtaler kan finde sted på KulturØen i UngeLivs samtalerum.

KulturØen (1. sal)

Havnegade 6

5500 Middelfart

Der tilbydes rådgivning via SMS på 40 80 07 99, du kan forvente svar indenfor 1-2 hverdage. Det er anonymt og UngeLiv kan hverken se dit navn eller telefonnr.

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 88 32 40 45

 

 

Andre tilbud

 

Headspace:

Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Tilbuddet er uforpligtende og du kan være fuldstændigt anonym.

Find chatten på www.headspace.dk eller besøg nærmeste center (Dronningensgade 95, 7000, Fredericia)

Ung på linje og Ung online (Ungdommens Røde Kors):

Er du mellem 13 og 30 år, og har du brug for at snakke om livets problemer og oplevelser? Lige hvad du har lyst til at dele.
Så er du velkommen til at ringe til de unge frivillige på telefon 70 12 10 00.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19-22.
Eller, besøge chatten hjemmesiden www.urk.dk.
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 19-22.

Hvis du oplever at blive ’smidt af’ når du ringer, så er det blot fordi at linjen er optaget.
Du er meget velkommen til at ringe igen.

Se nærmere på www.urk.dk                                                                     

Cyberhus:

På Cyberhus har du mulighed for at få uforpligtende og anonym rådgivning.
SMS på 25 80 60 60 og få svar indenfor 24 timer, eller se nærmere på www.cyberhus.dk

Børnetelefonen:

Du kan skrive eller ringe til Børnetelefonen på tlf. 11 61 11, telefonen er døgnåben.
Du har også mulighed for at brug chatfunktionen. Se nærmere på www.bornetelefonen.dk
Tilbuddet er gratis og anonymt.

Bisidderordningen (Børns Vilkår):

Har du behov for en ekstra tryghed og ønsker dig en bisidder, ved f.eks. børnesamtalen i kommunen eller Familieretshuset (efterværn op til det 23.år)
Se nærmere for yderligere info og åbningstider på www.bornsvilkår.dk eller ring 35 55 55 59

BRUS:

BRUS er et behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som er vokset op i et hjem hvor forældrene har misbrugsproblemer. BRUS tilbyder rådgivning og gruppechat.
Samtalerne er gratis, anonyme og der er ingen venteliste.

Send en anonym SMS på 22 49 68 38 eller deltag i gruppechatten hver torsdag fra kl. 20-21.30. Gruppechatten bemandes af en rådgiver og en ungementor fra ungepanelet.

Du kan læse mere på www.ungbrus.dk

TUBA:

TUBA står for Terapi og Rådgivning og er gratis for unge mellem 14-35 år, der er børn af alkohol- og stofmisbrugere. Der findes 34 afdelinger fordelt rundt omkring i Danmark, og du kan ligeledes få rådgivning online via chat, SMS og brevkasse på www.tuba.dk
Chat og SMS mandag til torsdag kl. 18-21. Brevkassen er åben døgnet rundt.
Er du over 35 år, kan du købe dig til terapi på TUBA.

 

Børn, unge og sorg:

Gratis psykologihjælp til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller gået bort.
Sorglinjen er for alle pårørende og efterladte over 13 år, du kan skrive anonymt eller tale med frivillige som også har oplevet at miste en nærtstående.
Du har mulighed for at ringe alle dage fra 17-21, SMS alle dage fra 17-21, chatte alle dage fra 17-21, eller skrive til brevkassen som altid er åben.
Alle henvendelser er anonyme.

Tlf: 70 20 99 03
SMS: 27 27 25 25

Se nærmere og find chat og brevkasse på www.sorgcenter.dk

Bryd tavsheden:

Bryd tavsheden om børne- og kærestevold.

Har du brug for at snakke, chatte eller skrive?

Tlf: 44 45 20 90, Man-Tors: 17.00-20.00

Find chatten på www.brydtavsheden.dk åben Man-Fre: 17.00-20.00

Du har også mulighed for fysiske samtaler i København, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Brevkassen er altid åben.

CSM (Center for Seksuelt Misbrugte):

Har du oplevet fysiske, psykiske, eller verbale seksuelle overgreb og har du brug for nogen at snakke med?

Der er mulighed for anonym chatrådgivning på hjemmesiden www.csm-danmark.dk
Du skal være over 18 år.
Du må også gerne bruge chatten, hvis du er pårørende, eller fagperson.
Der er mulighed for at chatte i op til 90 min.
Chatrådgiveren er frivillig, med stor viden om senfølger efter seksuelt misbrug.
Chatten er anonym og der er tavshedspligt.
Hvis chatten er optaget, vil du kunne se hvilket nr. i køen du har.

Man: 11-13.30 – 16.30-19.30
Tir: 13.00-16.00
Ons: 16.30-19.00
Tor: 18.00-21.00

Kontakt:

CSM Syd – behandlingssektion:
Mageløs 1, 2. sal tv. 5000 Odense C
Telefontider: Mandag til fredag klokken 08.30-12.00.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 63 11 07 12

CSM Syd – frivilligsektion:
Kongensgade 72, 1. sal, 5000 Odense C
Telefontider:
Mandag og onsdag klokken 10.00 – 15.00.
Tirsdag og torsdag klokken 18.00 – 21.00.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 66 14 66 33

Landsforeningen Spor:

Seksuelle overgreb i barndom og ungdom sætter dybe spor.
Du har mulighed for at ringe til Spor’s telefonrådgivning på 30 14 03 05
Tir: 19-22
Ons: 18-21

Se mere på www.landsforeningen-spor.dk

Centre for voldtægtsofre:

Henvisning behøves ikke og den akutte modtagelse er døgnåben.
Det nærmeste center findes i Odense.
Odense Universitetshospital, Kløvervænget 23, Indgang 55, 1. sal, 5000 Odense C.
Du kan ringe akut, hvilket vil sige inden en uge efter overgrebet, på: 65 41 23 48
Hvis du har brug for senere hjælp, kan du ringe man-fre fra klokken 9-13 på 30 57 09 22

Etnisk Ung:

Gratis, anonym rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever alvorlige konflikter i deres familie. Du kan drøfte problemstillinger og krisesituationer vedr. uddannelse, familie og dennes forventninger, også i forhold til ægteskab. Tlf.70 27 76 66 døgnet rundt.
Rådgiveren har tavshedspligt, samt erfaring i forhold til at rådgive unge med anden etnisk baggrund.

                                                                    

Safe House:

Anonym og personlig rådgivning til etnisk unge i alderen 12-18 år som befinder sig i en æresrelateret konflikt tlf. 70 27 76 66 døgnet rundt – tilbyder også et sikret og skjult opholdssted/Safehouse. Akut kontakt Mogens på tlf. 23 31 10 70.

 

Kræftens bekæmpelse:

Du kan få telefonisk rådgivning på 80 30 10 30, men du har også mulighed for at deltage i det sociale forum Cancerforum hvor du anonymt og sikkert kan skrive sammen med andre pårørende, patienter og efterladte, ligeledes har du mulighed for at deltage i en online samtalegrupper for patienter, pårørende og efterladte og så kan du få svar på dine spørgsmål via brevkassen, hvor du altid er velkommen til at skrive ind.
På hjemmesiden finder du også chatrådgivningen.

Se mere på www.cancer.dk

Tlf:

Hverdage kl. 9 - 21

Lør. - søn. kl. 12 – 17

LOKK - (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre):

Du kan ringe anonymt til det nærmeste krisecenter eller til Lev Uden Volds nationale hotline på 1888 hele døgnet rundt.
Eller Tlf.: 32 95 90 19. Mandag-fredag: 9-11
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se mere på www.lokk.dk, hvor du også kan finde andre lignende tilbud.  

Dansk stalking center:

Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk. Tlf.: 25 17 73 74
Se mere på www.danskstalkingcenter.dk

 

Offerrådgivningen:

Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene. Tlf.: 72 21 72 21 eller 116 006

LGBT (Landsforeningen for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle):

København Tlf.: 33 13 19 48

Aarhus Tlf.: 86 13 19 48

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Rådgivning for alle som har spørgsmål om køn, krop eller seksualitet og som ønsker at vende dem i et fortroligt rum, sammen med erfarne frivillige rådgivere. Det kan også være at du bare har behov for at snakke.
Rådgivningen er gratis og der er fysiske afdelinger i Aarhus, Aalborg og København.

Se mere på www.lgbt.dk, her finder du også LBBT ungdom.

Sabaah (LGBT for etniske minoriteter):

Sabaah tilbyder rådgivning målrettet personer med etnisk minoritetsbaggrund, som har LGBT+ status, forældre hertil eller personer der på anden måde tumler med tanker og følelser knyttet til seksuel orientering og/eller kønsidentitet. Tlf.33 23 20 00 hver torsdag mellem 18 og 20

Se mere på www.sabaah.dk

LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade):

Gratis tilbud til dig som er berørt eller pårørende.
Der er mulighed for mange forskellige slags rådgivning – du kan ringe på 70 10 18 18, chatte på hjemmesiden www.spiseforstyrrelse.dk, SMS på 77 10 18 18, skrive til brevkassen, få en personlig samtale (København, Aarhus, Aalborg, Næstved og Odense) modtage rådgivning via video eller maile på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Du kan også få faglig rådgivning via tlf. nr. 78 79 35 29

Læs mere på www.spiseforstyrrelse.dk

Livslinien:       

Hvis du kæmper med tanker om selvmord, kan du hente hjælp og støtte hos Livslinien.
Du er meget velkommen til at tage kontakt.

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05.
Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning www.skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og indenfor max en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange.
Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 13-17.
Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker.

Du kan også kontakte Livslinien, hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord.

Hvis der er i perioder er travl på rådgivningen og det er svært at komme igennem, er det vigtigt at du ringer 112, hvis du er akut selvmordstruet.

Se nærmere på www.livslinien.dk

Psykinfo Hotline:

Telefonisk rådgivning, hvor alle kan henvende sig med spørgsmål om psykiatri og psykisksygdom. Tlf. nr. 99 44 45 46. hverdage 09.30-14.30, torsdag 13.30-17.30.

                                            

Netstof:

Problemer og spørgsmål omkring rusmidler.
Du kan via hjemmesiden skrive til brevkasse døgnet rundt, her har du mulighed for at stille dine spørgsmål til en læge, psykolog, rusmiddeleksperter og pårørende.

Se nærmere på www.netstof.dk

 

Stofrådgivningen:

Stofrådgivningen er et specialiseret tilbud, der tilbyder misbrugsbehandling og stofrådgivning til unge op til 30 år, der er psykisk sårbare eller har dobbeltdiagnose.
Du har mulighed for anonym behandling.

Gratis behandling og frit valg.
Din kommune skal tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage.
Du kan frit vælge hvor du vil behandles.
Behandlingen tilrettelægges så du har fleksibilitet ift. Uddannelse, arbejde, socialt liv eller andre prioriteter.

Kontakt:                                                                 

Mandag – onsdag: 09:00 – 15:00

Torsdag: 09:00 – 18:00

Fredag: 09.00 – 14.00

Lørdag og søndag: Lukket

Der tilbydes også samtaler i hverdage udenfor åbningstid.    

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 51 48 99 79

Se nærmere på www.novavi.dk

Sexlinien:

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Telefon og chatrådgivning mandag til torsdag kl. 15-19 tlf. 70 20 22 66

Sexlinien besvarer f.eks. spørgsmål om sex, seksualitet, prævention, abort, graviditet, køn, krop, den første gang osv. Rådgiverne kan lytte, give information, vejlede, rådgive og henvise dig videre hvis du har behov for yderligere rådgivning.

Du er altid helt anonym.
I brevkassen vil andre mennesker dog kunne læse dine spørgsmål og svar dertil, men teksten anonymiseres og du vil ikke kunne blive genkendt ud fra den. Dvs. at hvis du kommer til at skrive dit navn, eller andet som kan henvise til dig, så rettes teksten til inden den deles. Andre kan heller ikke se, hvor i landet du skriver fra.

Se nærmere på www.sexlinien.dk

Ventilen:

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden om problemet og bryder tabuer. Tlf. 70 20 83 08

Nærmeste mødested i Kolding.

Læs mere på www.ventilen.dk

Angstforeningen:

Her kan du få en anonym og uforpligtende samtale med en, der selv kender angsten indefra. Telefon: 70 27 92 94 mandag - torsdag kl. 19 – 22 samt søndag kl. 16 – 19

Du har også f.eks. mulighed for at chatte via hjemmesiden.

Se nærmere på dine muligheder www.angstforeningen.dk eller ring på de oplyste telefonnumre.

Depressionslinjen:

Linjen er en hotline du kan bruge hvis du føler dig deprimeret. Ved linjen sidder rådgivere klar til en uformelt og god snak. Telefon 33 12 47 74
Linjen er åben alle dage – undtagen lørdag, fra kl. 19 – 21.

Se nærmere på www.depressionsforeningen.dk

Børnenes skilsmissetelefon:

Det kan være svært når ens forældre skal skilles og man kan have brug for nogen at snakke med. Det kan handle om ens tanker, følelser, utilfredsheder eller hvad end det måtte være.

Du har mulighed for at være anonym.

Du kan ringe mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11.00-16.00 og torsdag kl. 12.30-17.00, på tlf. 20 60 05 50

Se nærmere på www.migimidten.dk

Mindhelper:

Guider unge gennem hårde tider. Viden om mental sundhed(artikler, videoer og interviews – fra angst, stress, depression, søvnproblemer og meget mere), redskaber til håndtering af egne problemer, brevkasse samt en guide til at søge hjælp andre steder.

På Mindhelper kan du chatte med en rådgiver eller få anonym rådgivning.

Se nærmere på www.mindhelper.dk

Psykiatrifonden:

Chatrådgivningen er rådgivning og chat til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Gruppechatten er mellem unge af forældre med psykisk sygdom og en erfaren rådgiver. Chatrådgivningen og gruppechatten er gratis, fagligt funderet - og du kan være anonym. Psykiatrifonden tilbyder også viden, gode råd og øvelser som omhandler psykisk sygdom.

Her kan du få anonym og gratis rådgivning – hver dag året rundt.

Se mere på www.psykiatrifonden.dk

Kontakt:

39 25 25 25

Frivilligcenter Middelfart  Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart
Tlf. +45 24 47 30 84 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. • CVR 34 76 00 55