Skip to main content

Bliv medlem


Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd, der arbejder i Middelfart Kommune. Vores kerneopgave er at støtte og servicere vores medlemmer med forskellige praktiske eller strategiske udfordringer.
Medlemsskabet er gratis!

Som medlem tilbydes I:


 • Samarbejde, inspiration og erfaringsudveksling
 • Netværksdannelse.
 • Styrket kontakt til borgerne
 • Styrket samarbejde med Middelfart Kommune
 • Større synlighed og profilering gennem fælles annonceramme i Ugeavisen Melfar Posten
 • Rådgivning og støtte med forskellige administrative opgaver og funktioner, som eksempelvis oprettelse af digital postkasse, vedligeholde facebookside, udarbejdelse af pressemeddelelser, printe enkeltstående sider, redigere/opsætte jeres foldere og brochurer i mindre omfang og redigere oplysninger om jeres forening/organisation i den sociale vejviser på Frivilligcentrets hjemmeside
 • Formidling af kontakt til og mellem frivillige og foreninger bl.a. via Frivilligjob.dk.
 • Koordinering og synlighed af arrangementer og kurser gennem Frivilligcentres hjemmeside og Facebookside
 • Mulighed for at låne Frivilligcentrets mødelokale med handicapindgang og -toilet
 • Oplysninger om relevante puljer og fonde
 • Stemmeret på Frivilligcentrets generalforsamling i marts måned

Krav og forventninger til medlemmerne:


Frivilligcenter Middelfart har enkelte krav og forventninger til sine medlemmer:
 • Alle medlemmer afleverer og opdaterer foreningens kontaktoplysninger
 • Alle medlemmer afleverer og opdaterer en beskrivelse af deres forening til Frivilligcentrets Foreningsvejviser. Frivilligcentret udleverer en skabelon til beskrivelsen.
 • Alle medlemmer afleverer de oplysninger om foreningen, som Frivilligcentret skal benytte for bl.a. at kunne søge offentlige tilskud.

Desuden opfordres medlemmer til at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune eksempelvis ved:


 • at medlemmerne benytter Frivilligcentrets fællesramme i den lokale ugeavis til deres annonceringer
 • at medlemmerne indlægger deres større arrangementer i aktivitetskalenderen på www.frivilligcentermiddelfart.dk, det kunne eksempelvis være §18-aktiviteter.

Medlemsskab er nævnt i vedtægternes § 3. Her står:


Som medlemmer af Frivilligcentret kan optages frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd, der er hjemmehørende eller har lokalafdeling i Middelfart Kommune eller som dækker lokalområdet, og som er berettiget til at søge tilskud efter § 18 i lov om social service. Sammen med anmodning om medlemskab fremsender ansøgeren sine vedtægter eller sit formål.

Frivilligcentret har ingen kompetence i relation til det enkelte medlem, som er berettiget til tilskud efter ovennævnte lov.

Kontakt os, hvis I ønsker et medlemskab - vi glæder os til at høre fra Jer!